Till början
  Vad innebär detta talko?
  Undersök ditt eget humör
  Artiklar om depression
  Europeiskt samarbete kring
  kampen mot depression
  Kontaktuppgifter
  Var finns hjälpen?
  » Läsesal
  Länkar
  Lyssna på radiokampanjen

  Aktuellt
  Gästbok

  Syd-Österbotten svd
  Vasa sjukvårdsdistrikt

  PÅ SVENSKA SUOMEKSI

 

 

PLOCKADE ARTIKLAR

   Pohjalaisilla masennusta odotettua enemmän (Helsingin sanomat
       28.9.05)
   Joka kymmenes pohjalainen on kärsinyt masennuksesta (Pohjalainen
       28.9.05)
   Var femte österbotting mår psykiskt dåligt (Vasabladet 28.9.05)
   Masennustalkoiden väestökampanja vauhtiin (Pohjalainen 24.3.05)
   Pohjalaiset masennustalkoot yrittää löytää potilaat
      ajoissa (Helsingin sanomat 24.3.05)
   Masennus vaatii hoitoa kuten muutkin sairaudet
      (Pohjalainen 4.4.05)
   Depression en större risk för hälsan än hjärtproblem
      (
Vasabladet 8.4.2005)
   Ihmisen mieltäkin osattava lukea (Ilkka 5.5.05)
   Vi lär oss förstå och förebygga (Vasabladet 13.5.05)
   Rapport från Välfärdslandet (Vasabladet 23.5.05)
   Suuri osa masennuksen hoidosta onnistuu terveyskeskuksessa
       (Ilkka 6.6.05)
   Lievää masennusta voidaan hoitaa tehokkaasti jo terveyskeskuksissa
       (Ilkka 6.6.05
   Pohjalaiset masennustalkoot
   Talko lindrar depression i Österbotten (Jakobstads Tidning 27.6.05)